Kezdőlap

Csákány Károly,

kántortanító Egeresen és Bánffi-Hunyadon Kolozsmegyében.

Munkái:

1. Gyászhangok özv. Tóth Istvánné szül. Rácz Julianna sirjánál. Kolozsvár, 1869.

2. Gyászfüzér özv. Janó Dánielné szül. Markó Eszter asszonynak sirjára fűzve. U. ott, 1870.

3. Emlékfüzér Gönczy Márton koporsójára 1881. okt. 3. az uj-tordai ev. ref. sirkertben. Kolozsvár, 1881.

Kiszlingstein, M. Könyvészet II. 54.

Tóth Sámuel, Magyarországi ev. ref. Egyház Egyetemes Névtára 369. 373.

M. Könyv-Szemle 1881. XCI. l. hol keresztneve György.

Catalogus Bibl. Joan. Card. Simor 279.