Kezdőlap

Csákányi Alajos,

orvostudor, lippai temesmegyei származású.

Munkája: Dissertatio inaug. medica morbi evolutionis organismi. Pestini, 1840.

Rupp, Beszéd 162.

Szinnyei Könyvészete.