Kezdőlap

Csáki Gyárfás.

Munkája: Vriga fortis, erős, de a mindeneket pozdorjává tévő halál által eltöröltetett vessző méltgs gróf Forgách Ferencz Nógrád-vármegyének főispánja... exequiájinak alkalmatosságával 1750. eszt. mondott. Buda.

Petrik Bibliogr.