Kezdőlap

Csáki János,

ág. ev. lelkész, palotai, veszprémmegyei nemes származású; tanult Pozsonyban és Lipcsében; azután Felpéczen Győrmegyében lett lelkész, hol1773. márcz. meghalt.

Munkája: Exercitiola germanica ac hungarica, juxta seriem primitivorum Cellarii, in usum tironum edita. Posonii, 1761. és 1777.

Hoffmannak a Zufriedenheit mit seinem schicksale és Sarasanak Stets fröhlich zu seyn cz. munkáit is lefordította magyarra, de ezek kéziratban maradtak.

Horányi, Memoria I. 441.

Katona, Historia Critica XXXIX. 945.

Klein, Nachrichten II. 80.

Petrik Bibliogr. I. 729.