Kezdőlap

Csáki Sámuel Márton,

ág. ev. lelkész, fia és utóda Cs. Mártonnnak az egerbegyi (Toda-Aranyosm.) lelkészi hivatalban, hova 1799-ben mint medgyesi gymnasiumi tanár hivatott meg. Meghalt 1816-ban.

Munkája: Commentatio de justis limitibus inter religionem revelatam ac principia rationis humanae... Cibinii, 1796.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I.