Kezdőlap

Csáky Albin grófné (körösszeghi és adorjáni), gróf Bolza Anna,

B. István gróf és Vay Luiza grófnő leánya, szül. 1847. okt. 22. Szarvason, Békésmegyében; 1866. szept. 24. Csáky Albin gróf neje lett. Családi körén kívül az irodalom, művészet foglalkoztatják s a természetért lelkesül. Az irodalmi Salon az ő termeiben nyilt meg az 1890-91. téli évszakban; a műpártoló kör irodalmi osztályának tényleges vezetője; a kisdedóvó egyesület egyik kiváló tagja s a Mária-Dorothea-egyesület elnöke.

Kisseb dolgozatai: a Magyar Salonban: Magyar Pantheon, rajz (XI. 1889) és Irodalmi aphorizmák (XV. 1891.) A Hét cz. szépirodalmi lapban: Salonélet (1890. mut. sz.), Egy kis félreértés (1890. 6. sz.), Esti hangulatok (1890. 10. sz.), A középkorból. Heine «Der Rabbi von Bacharach» cz. töredékéből. (1891. 1. sz.)

Munkája: Odhin vigasza. Északföldi regény a XI. századból. Dahn Felix után németből ford. Bpest, 1887. (Olcsó Könyvtár 225. Ism. Főv. Lapok 1890. 46. sz.)

Legujabban a műpártoló kör sajtó alatt levő Emlék-Albumát szerkeszti.

M. Könyvészet 1887.

M. Nemzetségi Zsebkönyv. I. 71.

A Hét 1890. 1. sz.

M. Salon XII. 1890. 18. (Kézirati emlékmondata és arczk.)

Turul 1891. 38. l.

Vasárnapi Ujság 1891. 40. sz. (Szepes-Mindszent, Szüry Dénestől, arczk. és rajzokkal.)