Kezdőlap

Csáky Alfonz (körösszegi és adorjáni gróf),

m. kir. pénzügyigazgatósági hivatalnok, gr. Cs. Rudolf és Janicsák Emilia fia, szül. 1841-ben; jogi pályát végezve, katona lett és résztvett az 1866. hadjáratban, hol tiszti rangot nyert; 1867-ben azonban lemondott tiszti rangjáról és hivatalnok lett, előbb a beregszászi, 1874-ben a debreczeni pénzügyigazgatóságnál; 1876-ban fejlődő betegsége miatt lemondani kényszerült. Meghalt 1879. jún. 20. Debreczenben.

Költeményei saját lapján kivül a Nép Ujságában (1859-60), Napkeletben (1860) és Divatcsarnokban (1861) jelentek meg.

Szerkesztette és kiadta a Délibáb czímű szépirodalmi hetilapot Debreczenben 1877. júl. 6-tól Dengi Jánossal együtt; azután egyedűl 1878. ápr. 5.-től 1879. ápr. 4-ig, midőn utolsó száma jelent meg.

Pesti Hirlap 1879. 171. sz.

Szabadság (Nagyvárad), 1879. 136. sz.

M. Nemzetségi Zsebkönyve I. 72. l. és gyászjelentés.