Kezdőlap

Csáky Anna (körösszegi és adorjáni gróf),

apácza, Cs. István gróf erdélyi kapitány és Wesselényi Anna leánya; 1625-ben Pozsonyban a Klára-szűzek közé lépett és onnan levelezett édesanyjával, fivéreivel és Vadas Gáborral 1639-től 1671-ig. Levelei közül 12 fennmaradt, melyeket Deák Farkas, Magyar Hölgyek Levelei cz. gyűjteményében (Bpest, 1879. 268-93. l.) adott ki. Az eredetiek a gr. Csákyak kassai s lőcsei levéltárában vannak. Ezekből itélve igen művelt nő volt. Meghalt 1673-ban Pozsonyban.

Deák Farkas, Wesselényi Anna.