Kezdőlap

Csáky József (körösszeghi és adorjáni gróf),

vegyésztudor, Csáky György gróf és Thoroczkay Eszter grófnő fia, ev. ref. vallású, szül. 1859. nov. 13. Kolozsvárt, hol iskoláit végezte és 1884. jún. 14. a chémiából tudorrá avatták. Jelenleg segéd a vegykisérleti állomáson Kolozsvárt.

Irt a Vegytani Lapokba (1883.) sat.

Munkája: Az eczetsavas aetherek bomlása magasabb hőmérséknél. Kolozsvár, 1884. (Tudori értekezés.)

M. Könyvészet 1886.

M. Nemzetségi Zsebkönyv I. 67.