Kezdőlap

Csáky Károly (körösszeghi és adorjáni gróf),

pozsonyi kanonok, pápai kamarás, Cs. Manó gróf és Buddens Karolina fia, szül. 1852. júl. 24. Sopronban; gymnasiumi tanulmányainak végeztével az esztergomi papnevelő-intézetben hallgatta a hittudományokat; 1875. júl. 25. fölszenteltetett és segédlelkész volt Tardoskedden, majd érseki udvari káplán; 1881-ben esztergom-királyvárosi plébánosnak választatott meg. Később a pápa t. kamarása czimét nyerte, 1885-ben pedig a pozsonyi káptalan tagjai közé vételett föl.

Munkái:

1. Schach!Matt? Flüchtige Blicke in das Treiben der Liberalen von Karl Emanuel graf Csáky, Theologiae Auditor. Oedenburg den 15. August 1871.

2. Trau-Rede, gehalten in der Dom-Kirche zu Oedenburg am XX. Sept. 1875. Als Manuscript gedruckt. U. ott, 1876.

Perger Lajos, Esztergom Iróinak Koszorúja 102. l.

Schematismus Strigon.

M. Nemzetségi Zsebkönyv I. 70.

Zelliger, Esztergom-Vármegyei Irók 24.