Kezdőlap

Csáky (Csáki) Katalin (körösszeghi és adorjáni gróf),

Csáky Zsigmond gróf és Haller Kata leánya, szül. 1726-ban; előbb Bornemisza Jánosné, azután gróf Bethlen Miklósné. Meghalt 1794-ben.

Munkái:

1. Mennyei igyekezet, mely itten az Istenes életnek, ez után az örökké való boldogságnak meg nyeréséért foganatos imádságokkal rakva vagyon. Kolozsvár, 1768. (Ujra kinyomatta báró Jósika Jánosné gróf Csáky Rozália. U. ott, 1842.)

2. Ájtatosság kalauza... mely a... gyakoroltatni szokott processióknak hasznos eljárására vezet... U. ott, 1781.

3. Mennyei oltalom, azaz: olyan könyvecske, mely kalauzolni fogja a jó lelket az isteni félelemre és az isteni bizodalomra... U. ott, 1788. (Ujra lenyomatott u. ott 1842-ben, az eredeti évszámmal.)

Catalogus Bibl. Fr. C. Széchenyi I. 236. Suppl. II. 100.

Honművész 1833. 37. sz.

Magyarország és a Nagyvilág 1875. 40. sz.

Petrik Bibliogr.

Turul 1891. 36. sz.