Kezdőlap

Csáky Manó (körösszeghi és adorjáni gróf),

val. belső titkos tanácsos, szepesi főispán, Cs. György gróf gömöri főispán és gr. Erdődy Henrietta fia, szül. 1763-ban (?); neveltetése után, mely különösen az ókori remekirók tanulmányozására irányult, államszolgálatba lépett. 1807-ben Szepesmegye főispánja lett; mint szónok és államférfi tünt ki. Családi birtokát Hothóczon valóságos Tusculummá alakította; angol kertjét szobrokkal és régészeti emlékekkel ékesítette. Kazinczy leirta azt a Hazai Tudósitásokban (1806.) Meghalt 1825. decz. 23. Kassán 62 éves korában.

Munkái:

1. De restituta pristina regiminis forma et laudibus Leopoldi II. Leutschoviae. 1790.

2. Dictio ad status et ordines comitatus Scepusiensis sub generali congregatione die 28. apr. 1790. U. ott. (II. Leopold király dicsőítése.)

3. Allocutio ad status et ordines comitatus Scepusiensis in generali congregatione die 18. máji 1790. Leutschoviae celebrata. U. ott.

4. Allocutio ad i. deputationem praelibati comitatus habita dum haec ob adeptam actualis supremi comitis dignitatem nomine ii. statuum suan illustritatem salutaret. Cassoviae, 1807.

5. Duplex oratio... occasione faustissimae suae in actualem supremum com. Scepusiensis comitem inaugurationis. Altera ad excell. dnum Josephum e com. Haller de Hallerkeő i. com. Marmarosiensis supremum comitem... delegatum pro actu installationis commissarium regium. Altera ad ii. status et ordines comitatus Scepusiensis dum per eosdem ut supremus comes saluteratur in l. r. civitate Leutschoviensi die 24. febr. 1807. habita (Cassoviae) (Ezek német fordítása U. ott.)

6. Sermo ad Status et ordines die 1. dec. 1809. generaliter congregatos habitus. Leutschoviae.

7. Blicke in das Menschenleben. Kaschau, 1823. (C. jegygyel.)

Schedius Zeitschrift von u. für Ungern III. 1803., 381.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi Suppl. I. 122.

Neuer Nekrolog der Deutschen 1825. II. 1600. (Rumy.)

Hormayr, Taschenbuch VII. 1826. 401.

Trattner Kalendáriuma 1828.

Petrik Bibliogr.

Turul 1891., 37. 38.