Kezdőlap

Csáky Rudolf (körösszeghi és adorjáni gróf),

a főrendiház tagja és Szepesvármegye örökös főispánja, Cs. Manó gróf val. b. titkos tanácsos és gróf Szirmay Anna fia, szül. 1811. jan. 5. Kassán; fiatal korában mint főhadnagy szolgált a 10. huszárezredben, mely állásától atyja halála után megvált. Ezután családja körében mint magánzó Kassán és Környékén élt és ott a magyar szinészet meghonosítása körül nagy érdemeket szerzett. Az 1848. események eleinte őt is kiragadták visszavonultságából; mint nemzetőri lovastiszt részt vett a kassai csatában; később azonban a politikai élettől egészen visszavonult. Meghalt 1887. márcz. 20. Bécsben.

Közelebb állói és meghittjei mint a német költészet sikeres művelőjét s mint szenvedélyes mű- és régiséggyűjtőt ismerték.

Halász Sándor, Országgyűlési Almanach. Főrendiház.

M. Nemz. Zsebkönyv. I. 12.

Turul 1891. 38. és gyászjelentés.