Kezdőlap

Csáky Tivadar (körösszeghi és adorjáni gróf),

cs. és kir. kamarás, a Lipótrend lovagja és Szepesmegye örökös főispánja, Cs. Manó gróf és csetneki és tarkői gróf Szirmay Anna fia, szül. 1798-ban. A magyar szinészetnek buzgó támogatója volt; a kassai magyar szinésztársaság 1832-33. időszakra igazgatójának is választotta. Meghalt 1855. márcz. 8. Kassán.

Munkái:

1. Beszéd, melyet főispáni székébe történt beigtatása alkalmával tartott. Lőcse, 1846. (Mások beszédeivel együtt.)

2. Nemzeti játékszini Tudósitás. Kassa, 1830-31. (A magyar szini kritika első kisérletei, 1830. decz. 1-től 1831. ápr. 5-ig 16 száma jelent meg.)

M. Nemzetségi Zsebkönyv I. 69. 70.

Bayer József, Nemz. Játékszin Tört. I. II.

Petrik Bibliogr.

Turul 1891. 38. l. és gyászjelentés.