Kezdőlap

Csáky Tivadar (körösszeghi és adorjáni gróf),

volt cs. és kir. dragonyos főhadnagy, előbbinek fia, szül. 1834. jul. 17. Bártfán; 1849-50-ben pozsonyi akadémiai tanuló volt; 1861-ben és 1869-72-ben országgyűlési képviselő.

Munkái:

1. Országgyülési beszéde U. ott, 1861. (Ráday Gedeon gr. és Vay Béla br. beszédeivel együtt.)

2. A páholy könyve. Pest, 1870. (Szabadkőmivesi munka.)

Ország Tükre 1863. 10. sz. arczk.

Ortvay Tivadar, Száz év egy hazai tanintézet történetéből 294.

Petrik Könyvészete.

M. Nemz. Zsebkönyv. 70.