Kezdőlap

Csalány (Csalányi) Géza,

m. kir. honvédszázados, Ludovica-akadémiai tanár, szül. 1848. szept. 29. Pozsonyban; a piaristák tatai convictusában két évi neveltetés után 1859-ben a hainburgi cs. és kir. hadapród-iskolába, innen pedig 1863-ban a bécsújhelyi katonai akadémiába lépett. Az 1866. hadi események alkalmával a 34. magyar gyalog sorezredhez hadnagynak kinevezték; 1876-ban főhadnagy lett és a m. kir. honvédséghez helyezték át. A honvédelmi miniszterium I. ügyosztályában majdnem egy évig fogalmazó volt, mire 1878-80-ban a bécsi cs. és kir. hadi iskolát végezte. 1880 óta a Ludovica-akadémia tisztképző és tiszti tanfolyamaiban mint tanár müködik és az általános földrajz, hadi földleirás és hadászat előadásával van megbizva. 1880. nov. 17. soron kívül századossá léptettetett elő.

Kisebb dolgozatai, melyek a hadi földleirás és harczászatra vonatkoznak, a Ludovica-Académia Közlönyében jelentek meg 1881 óta.

Munkái:

1. A hadi földleirás rövid elmélete. Bpest, 1885.

2. Az aldunai medencze hadi földleirása. U. ott, 1885.

3. A magyar államterület hadi földleirása. U. ott, 1885.

4. Harczászat a csapattisztek számára. 2. hivatalos kiadás. U. ott, 1888. 3. kiadás. U. ott, 1890.

5. Függelék a Magyar államterület hadi földleirása cz. munkához. U. ott, 1888.

Horváth Ignácz Könyvészete 1885. 1888. 1890.

M. Könyvészet 1888.

M. kir. Honvédség Névkönyve 1888. és önéletrajzi adatok.