Kezdőlap

Csallner Dániel,

ág. ev. lelkész, a 60-as években és a 70-es évek elején a beszterczei ág. ev. gymnasium tanára és 1869. máj. 24.-től igazgatója volt; 1873. jan. 18. Aldorfban (Wallendorf) Besztercze-Naszódmegyében lelkésznek választották meg.

Értekezései, melyek nagyobb terjedelműek: Der Nösner-gau és Die Höhenverhältnisse des Flussgebietes der Bistritz von ihrer Mündung in die Sajó aufwärts bis Wallendorf; végre Die Höhenverhältnisse des Bistritzer Distrikts oder Nösnerlandes, a beszterczei ág. ev. gymnasium Programmjaiban jelentek meg 1865, 1869. és 1870-ben.

Beszterczei ev. gymn. Programmjai 1863-69.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 564.