Kezdőlap

Csanády Ferencz,

az iparegyesület jegyzője volt 1844-ben, szül. 1815. jan. 16. Oszlányban Barsmegyében.

Iparegyesületi czikkeket irt a Regélő Pesti Divatlapba (1844. 39. 47. sz.) és gazdasági czikeket a M. Gazdába (1844. 1848.) és a Gazdasági Lapokba (1850.) Megzavarodott cz. fordított szinművét előadták Debreczenben 1835. decz. 10.

Honművész 1836. 11. sz.

Thewrewk József, Magyarok Születésnapjai 9. l.