Kezdőlap

Csanády István,

biharmegyei földbirtokos, a debreczeni kertészeti egylet egyik alapítója; mint szenvedélyes dinnyetermelő, Szontagh Gusztávval 1842-ben levelezett a dinnyészetet illetőleg.

Gazdasági czikkeket irt a Magyar Gazdába (1841-42. 1845).

Munkája: Gyakorlati utmutatás a dinnyetermesztésre. Debreczen, 1867. Szinnyei Könyvészete.