Kezdőlap

Csanády István,

a magyar udvari kanczellária hivatalnoka. A gyorsirás terén kiváló érdemei vannak, a Gabelsberger-Markovits-féle gyorsirási rendszernek egyik legelső követője. Alapítója volt a bécsi magyar gyorsiró-körnek, mely csak szerény néhány tagból állott, de ebből nőtte ki magát a budapesti gyorsiró-egylet. Midőn az alkotmány visszaállítása s a magyar udvari kanczellária szétoszlatása után Bécsből Budára utazott, hogy itt állomást, keressen, 1867. decz. 17. meghalt 35. évében.

Munkája: Gyorsirászati Évkönyv. Bécs, 1865.

Pesti Napló 1867. 301. sz.

Leszlényi Imre, Positiv Javaslatok a Gabelsberger m. gyorsirási rendszer fejlesztésére. Győr, 1875.

Kapczy Zoltán, A Gyorsirás Fejlödése és Irodalmának Rövid Vázlata. Györ, 1876. 23. 24.