Kezdőlap

Csanádi János,

ev. ref. lelkész, Vittenbergában 1584-től három évig tanult és 1587 körül jött vissza hazájába, mikor itt senior és lelkész lett. Bod Péter a kezébe akadt latin verseiből itélve, jó versirónak állítja.

Egy latin verse megjelent a Carmina Propemptica in honorem... viri Joh L. Danoczii. Vittenbergae, 1586. cz. munkában.

Bod, M. Athenas 307.

Bartholomaeides, Memoriae Ungar. 80.