Kezdőlap

Csanádi (Tasnádi) Pál,

unitárius igazgató-tanár; 1595-97. nov. toroczkói rektor, 1598 végén ó-tordai iskola-igazgató lett, de 1599. okt. vagy nov. Mihály vajda pusztító hadai elől Kolozsvárra menekült; ekkor az ottani kollégium tanára s a konvent requisitora lett és Bod Péter szerint az unitaria vallásnak szeme, szive, szája.

Bethlen István gróf parancsolatjából magyarázatot irt Máté evang. XXVIII. r. 19. versére 1615-ben és feleletet a szent háromságot állító tantételekre 1620-ban. Erre irta aztán Tályai Anatome Samosatenianismi cz. munkáját. 1618. szept. 19. a gyulafehérvári templomban Bethlen Gábor fejedelem, a főrendek és udvari nép előtt történt vallási vitatkozás alkalmával Krisztust csinált Istennek mondotta; ezért a fejedelem neheztelését vonta magára.

Bod, M. Athenas 307.

Katona, Historia Critica XXXI. 836.

Keresztény Magvető 1889. 14. l.