Kezdőlap

Csanádi Sámuel,

ügyvédjelölt és Budapest fővárosi adófelügyelőségi gyakornok, Kecskeméten született és az ottani Katona-szobor leleplezésekor irt egy pár lelkesült czikket Katonáról a Kecskeméti Lapokba (1883.), melynek munkatársa volt; innét a fővárosba jött, hol jogi tanulmányait bevégezte, mire Zemplénbe ment nevelőnek, hol Kazinczy Gábor irodalmi hagyatékával ismerkedett meg és annak életrajzához gyűjtötte az adatokat, de munkája bevégzetlen maradt. Meghalt 1887. márcz. 10. Kecskeméten 24. évében.

Irodalomtörténeti s aesthetikai czikkeket irt még a Vasárnapi Ujságba (1884-85. Horváth Cyrill; Petőfi műveiben a profetizmus; Vas Gereben); Fővárosi Lapokba (1883-85.), Egyetértésbe (1886. 176. sz.). Nemzetbe (1886. 190. sz.) és Ország Világba (1888.)

Fővárosi Lapok 1887. 79. sz.

Századok 1887. 385. l.

Kecskeméti Lapok 1887. 11. sz.

Figyelő XIV-XIX. XXII. és gyászjelentés.