Kezdőlap

Csányi Ferencz,

kath. lelkész, szül. 1851. okt. 6. Miháldon Somogymegyében, földmives szülőktől; a gymnasiumot Nagy-Kanizsán és Pécsett végezte; azután a veszprémi papnevelő-intézetbe lépett, hol 1876-ban misés pappá szenteltetett; káplánkodott Csábrendeken, Halimbán, Gyulakeszin, Marczaliban, Öreglakon és Kaposvárott. 1890 elején öreglaki lelkész lett.

Czikkei a következő lapokban jelentek meg: Magyar Korona (br. Jósika Kálmán szerk. alatt vezérczikk a polgári házasság kérdéséről); M. Állam (egyházpolitikai czikkek); Veszprém, Zalai Közlöny, Beszterczebányai Lapok, Somogy (régészeti, nevelésügyi s alkalmi vezérczikkek 1889. 37. sz. Feri névvel 52. sz. sat.) és Kaposvár (1889. 20. sz. Az iharosberényi boszorkánypör.)

Munkái:

1. Lapok Somogymegye multjáról. Kaposvár, 1889.

2. De hát igazán nem kapott Hunyady Mátyás pápai segélyt? U. ott, 1889. (Kaposvári álnévvel.)

Horváth Ignácz Könyvészete 1889. és önéletrajzi adatok.