Kezdőlap

Csányi (Tschány) János,

soproni ág. ev. vallású polgár és tanácsbeli, kit 1683. jan. 8. hivatalából elbocsátottak, mire hegybiró (Bergmeister) lett.

Naplót hagyott hátra ily czimmel: Verzaichnus Etlicher Historien so von den 1670 Jahr her geschehen Ihn den Königreich Ungern, und absonderlich bey unser Stath Oedenburg welche ich Hanns Tschány zur sonderlicher Nachricht den Nachkömlingen hab aufgeschrieben. Kiadta Paur Iván a M. Történelmi Tár V. kötetében magyarázó Előszóval. (Pest, 1858. 8-r. 231. l.) Ezen napló az 1704. évvel végződik; már ezt az utolsó egész évet fia Cs. György Fülöp (szül. 1685. nov. 10.) irta; miután a codex czimlapján Pars prima van irva, csaknem bizonyos, hogy létezett egy második rész is, mely az 1704. ostrom folytatásáról szólt. Csakugyan létezik egy soproni polgár által 1705-ben irott krónika, melyet Kovachich Márton György Sammlung kleiner noch ungedruckter Stücke (Buda, 1805.) VI. Beschreibung der Belagerung Ödenburgs in Nieder-Ungarn Anno 1705 und 1706 cz. ki is adott. Mind a két codex a m. n. múzeum kézirattárában van.