Kezdőlap

Csányi János,

ügyvéd Kecskeméten, hol 1870. jún. 29. meghalt 83. évében.

Irt a Társalkodóba (1840. 17-22. 43. 45. sz. Kecskemét a mint van. Katona József; ezen czikkében ő fordította a közfigyelmet Katonára), a Tud. Gyűjteménybe (1840. VIII. Kecskemét város pecsétjéről), a Vasárnapi Ujságba (1857. Kecskemét tanintézeteiről.)

Hornyik József, Egy lap Irodalmunk Történetéből. Kecskemét, 1889. 13. l. és gyászjelentés.