Kezdőlap

Csapay Péter,

ev. ref. lelkész, szül. 1793-ban, nagy-kőrösi pap volt 1827-től 1842. okt. 12. bekövetkezett haláláig.

Munkája: Rövid halotti beszéd néhai nagyt. Háló Kovács József úr... felett, melyet tartott... 1830. okt. 11. Pest. (Fodor G. és Polgár Mihály gyászbeszédével és Balogh Mihály költeményével együtt.)

Tudósítás a nagy-kőrösi hely. hitv. tanitóképezde és népiskolák állásáról 1873.