Kezdőlap

Csapó István,

győri nemes származású debreczeni tanuló.

Munkája: Dissertatio physico-astronomica. De planetis. Debrecini, 1702. (Ajánlva a szerző atyjának Cs. Istvánnak és rokonának s pártfogójának Tholdi Pálnak. Egyetlen példány a sárospataki ref. collegium könyvtárában.)

Szabó K., Régi M. Könyvtár II. 571.