Kezdőlap

Csapó (Ecsedi) István,

ev. ref. lelkész, szatmári származású, 1740-től a berni és heidelbergai egyetemeket látogatta. 1742. ápr. 24. szatmári pap lett és ott szolgált 1749-ig.

Munkája: Oratio valedictoria epidictico panegyrica de venia Mosis... Bernae, 1740.

Weszprémi, Succincta Med. Biographia IV. 469.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi. Suppl. II. 100.

Bartók Gábor, Szatmár-Németi Története 134.