Kezdőlap

Csapó József (tagyosi)

orvostudor, debreczeni főorvos, Cs. József, Savoyai Eugen herczeg jogi tanácsosának és Ott Máriának fia, szül. 1734. júl. 18. Győrött; alsóbb iskoláit szülőhelyén, a felsőbbeket Németországban és Svájczban hallgatta s 1759. aug. 7. orvostudor lett. Hazatérte után Debreczen városa megválasztotta rendes orvosáúl s e hivatalában 32 évet töltött. Meghalt 1799-ben.

Munkái:

1. Disquisitio de praesentia liquidi nervei in musculo... Argentorati, 1756.

2. Problema theoreticum de pleuritide. Basiliae, 1759.

3. Dissertatio inaug. medica de febre Hungarica. U. ott, 1759.

4. Kis gyermekek ispitálja, melyben különféle nevezetesebb nyavalyái és külső hibái a kis gyermekeknek és ezek iránt lehető orvoslásnak módjai megirattak. Nagy-Károly 1771.

5. Uj füves és virágos magyar kert, melyben mindenik fűnek és virágnak neve, neme, ábrázatja, természete és ezekhez képest különbféle hasznai értelmessen megjegyeztettek. Pozsony, 1775. arczk. (2. kiadás. U. ott, 1792.)

6. Orvosló könyvecske, mely betegeskedő szegény sorsú ember számára és hasznára készült. U. ott, 1791.

7. Valetudinarium infantile Hungaricum novum sistens morbos infantum centenos horumque tutos curandi modos... Pestini, 1794. (Kézirata, mely 1791. Debreczenben kelt, a m. n. múzeumban.)

Kézirati munkája: Über zusammengewachsene Kinder (1791) a m. n. múzeumban.

Arczképe rézmetszetben Trtina András által rajzolva 5. sz. munkája mellett.

Weszprémi, Succincta Medicorum Biographia IV. 159.

Horányi, Memoria I. 442. és Nova Memoria 702.

Liter. Anzeiger. Pest, 1799. 30. sz.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 236. Suppl. I. 123. II. 100.

Szűcs István, Debreczen Tört. III. 980.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr. és Csapó Vilmos szives közlése.