Kezdőlap

Csapó Kálmán, (tagyosi),

ügyvéd, Cs. József Veszprémmegye első alispánja és Hollósy Aloyzia fia, szül. 1841. jan. 13. Székes-Fehérvárott; alsóbb gymnasiumi tanulmányait részben otthon, majd Gyönkön és Pesten, a felsőket Székesfehérvárt végezte s a pesti egyetemen a jogi pályára lépett. 1859-ben tevékeny részt vett az egyetemi ifjuság demonstratióinak vezetésében, ezért ismételt rendőri fogság büntetések után a fővárosi rendőrhatósági kerületből is kitiltatott és egyetemi tanulmányait az októberi diploma megjelenteig félbeszakítani kényszerűlt. 1865-ben ügyvédi oklevelet szerzett. 1867-ben Veszprémmegye első aljegyzőjének választatott és itt most majd mint tiszteletbeli, majd mint valóságos főjegyző teljesen a közéletnek adta magát. 1878-ban az enyingi kerületből képviselőnek választatván, a mérsékelt ellenzék pártjához tartozott. 1883-ban megnősülvén a családi életbe vonult vissza és gyakorló ügyvéddé lett előbb Balaton-Füreden, most Veszprémben.

Költeményei, beszélyei s czikkei a következő lapokban jelentek meg: Kalauz (1858), Napkelet (1858), Vasárn. Ujság (1859-60), Nővilág (1859), Nefelejts (1859-60.), Népujsága (1860.), Hölgydivatlap, Családi kör, saját neve, Mezőföldi és Somló álnevek alatt, vagy névtelenűl.

Munkája: Székesfehérvár története. Sz.-Fehérvár, 1861. (Ism. Nefelejts és Szépirod. Figyelő.)

Önéletrajzi adatok és Moenich Károly szives közlése.