Kezdőlap

Csapodi Gábor,

Somogyvármegye főszolgabirája (1789), később első alispánja. Meghalt 1825. jan. 20. Ádándon 64 éves korában.

A Helikoni Virágokban Keresztes Bálint cz. versének egyik sorához Kazinczy a következő jegyzést teszi: Csapodi Gábor úr Horváthnak is nekem is becsült és szeretett barátom. Horváth Ádám többször említi őt leveleiben.

Trattner Kalendariuma 1828.

Kazinczy F. Levelezése I.