Kezdőlap

Csapodi Lajos (szala-lövői),

hittudor, cz. püspök, szül. 1729. okt. 8.; a bölcseletet Nagyszombatban végezte, mire 1763-ban a jezsuita rendbe lépett; Bécsben hallgatta a theologiát és Nagyszombatban lett hittudor; azután ugyanott volt tanár és előadta Newton bölcseleti elveit, Gráczban a történelmet, erkölcsi theologiát és egyházjogot; Nagyszombatban 1770-től a rend feloszlásaig az ágazatos hittant tanította; később a gymnasium igazgatója lett, 1774. okt. 23. az egyetemi könyvtár egyik igazgatójává neveztetett ki 600 frt évi fizetéssel. 1775-től a hittani kar dékánja, 1776-ban az egyetem rectora is volt. 1777-ben veszprémi kanonok, a papnevelő igazgatója, 1778-ban baconiai apát; 1797-ben nagy-prépost s 1798-ban scopiai cz. püspök lett. Meghalt 1801. jún. 6. Veszprémben és Horváth János kanonok mondott fölötte gyászbeszédet. Zimányi Lajos piarista pedig emlékére latin verset irt (Veszprém, 1801).

Munkái:

1. Laudatio funebris... C. Jo. Pálffy palatini... 1751.

2. De gratia Christi libri IV. Praemissae: Dissertationes historicae de Pelagio, Semipelagianis, Luthero, Calvino, Mich. Bajo, Corn. Jansenio, Pasch. Quesnello et Congregationibus de auxiliis gratia. Tyrnaviae, 1769.

3. De religioni revelata, ejus regulis et virtutibus praecipuis partes II cum dissertatione de Autoritate historiae Veteris et Novi Testamenti. U. ott, 1771.

4. De Deo et divinis ejus atributis libri III cum dissertatione praevia de communi naturae sensu. U. ott. 1772.

5. De augustissimis Trinitatis et incarnatione mysteriis libri II. U. ott. 1772.

6. Reflexiones ad disquisitionem de jure coronandarum reginarum Hungariae eb episcopo Bärnkopf. Posonii et Pestini, 1792.

Horányi, Memoria és Nova Memoria.

Epicedion ad iteratas L. Cs. exequias. 1801.

Verein. Ofner-Pester Zeitung 1801. 48. sz.

Molnár János, Magyar Könyv-Ház XVII. 1802. 211.

Zeitschrift von und für Ungern. II. 1802. 111. l.

Annalen der Oesterr. Literatur Intell. 1803. I. 4. sz.

Katona, Historia Critica XLI. 571.

Allgem, Literatur Zeitung 1803. Intelligenzblatt 107. sz.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi. Suppl. l. 124.

Fejér, Historia Academiae 80.

Pauer János, Az Egyházi Rend Érdemei 446. 462.

Stoeger, Scriptores 49.

Pauler Tivadar, Egyetemünk Rectorai 18. és a Budapesti m. kir. Tud.-Egyetem Története.