Kezdőlap

Csapodi László (szala-lövői),

jezsuita tanár, előbbinek testvér-bátyja, szül. 1724. jún. 27. Petőfalván Nyitramegyében; 1740-ben lépett a jezsuita rendbe és Trencsénben végezte a hittudományi tanfolyamot; később Győrött tanította a bölcseletet, a bécsi therezianumban a magyar nyelvet, Budán az erkölcsi hittant; azután a budai, győri és soproni társházban hitszónok volt. A rend feloszlatása után Sopronba vonult vissza, hol 1791-ben meghalt.

Munkái:

1. Theresias. Tyrnaviae, 1750. (Költemény.)

2. Laudatio funebris excell. d. com. Joannis Pálffy ab Erdőd, regni Hungariae palatini. U. ott, 1751.

3. Historia Theumaturgae Virginis Claudiopolitanae. U. ott, 1753.

Horányi, Nova Memoria.

Katona, Historia Critica XLI. 571.

Fejér, Historia Academiae 80.

Stoeger, Scriptores 48.