Kezdőlap

Császár Árpád,

főgymnasiumi tanár, szül. 1857. jún. 27. Egerben Hevesmegyében, hol atyja Cs. György városi hivatalnok volt; a gymnasiumot Egerben, az egyetemet Budapestwen végezte; azután nevelő volt két évig (1881-83) Bánffy Béla gróf házában. 1884 óta tanár az V. ker. főgymnasiumban Budapesten.

Czikkei: Garay János ifjusága (Fővárosi Lapok 1880. 155. 156. sz.) és Garay Jánosról (Koszorú 1881).

Munkája: Amerika felfedezése és meghódítása. Bpest, 1891. (Markó Ferencz névvel.)

Önéletrajzi adatok.