Kezdőlap

Császár (R.) János,

ev. ref. lelkész a dunántúli egyházkerületben.

Kézirati munkája: Egyházi beszéd a boldogságról 1730. aug. 22. (A m. n. múzeum kézirattárában.)