Kezdőlap

Császár Viktor,

Ferencz-rendi szerzetes, szül. 1738-ban Pozsonyban; 16 éves korában lépett a rendbe Malaczkán; a bölcseletet Nyitrán, a theologiát Győrben tanulta; 1761-ben misés pap lett és 17 évig több helyen a plébániákon kisegített. 1778-tól fogva mint katecheta a győri nemzeti iskoláknál alkalmazták, míg 1787-ben a szerzet eltöröltetett. Utolsó éveit Kismartonban élte, hol 1805. febr. 18. meghalt.

Kézirati munkája: Compendium liturgiae sacrae (melyet a győri rendházban irt 1785-ben), a kismartoni klastromban van.

Farkas, Scriptores 91.