Kezdőlap

Császári Lósi Pál,

ev. ref. lelkész, csurgói tanár volt és 1798-ban a jenai egyetemre ment; kit azután Csokonai V. Mihály helyettesített a csurgói tanárságban; kecskeméti ev. ref. tanár volt 1802-től 1811-ig; ekkor fülöpszállási lelkész lett. Meghalt?

Munkái:

1. Deák grammatika magyarúl. Bécs, 1804.

2. Deák olvasó-könyv, melyet a legalsóbb deák classisokhoz alkalmaztatva készített. Pest, 1805.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi. Suppl. II. 101.

Kecskeméti ref. főgymnasium Értesítője 1857. 14. l.

Csurgói ref. gymnasium Értesítője 1888. 12. 16.