Kezdőlap

Császmai (Cziaszmai) István,

gyulafehérvári unitarius pap, Blandrata és Dávid Ferencz egyik első követője; mint az unitáriusok második ülnöke részt vett a váradi disputácziókban 1568. és 1569-ben; többi közt Tordai Sándor András dévai pappal vitázott;

ez ellen irta munkáját: Thordai Sándor András Irására való felelet. Gyula-Fejérvár, 1568. (Egyetlen példány a kolozsvári unitárius collegium könyvtárában.)

Bod, M. Athenas 308.

Siebenb. Quartalschrift VI. 1798. 220.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár.

Bodnár Zsigmond,Magyar Irodalom Története I. 192.