Kezdőlap

Csatár Zsigmond,

országgyűlési képviselő, szül. 1836. máj. 5. Bezdéden; elvégezvén a rhetorikát, több éven át tanítóskodott, mire községi jegyző lett; közben azonban elvégezte a jogi taulmányokat és 1873-ban ügyvéd lett. 1875-ben lépett föl Csongrádon függetlenségi párti programmal és két cycluson át képviselte e kerületet. 1884-ben újból megválasztatott, de választása megsemmisíttetett. 1887-ben antiszemita programmal választatott meg Gyulán.

Sturm, Uj Országgyűlési Almanach 1888.