Kezdőlap

Csatáry Ferenc (sarkadi).

Munkája: Tizenhatodik Lajos, Francziaország szerencsétlen királya életének historiája, németből ford. Bécs, 1793. (Füzetekben jelent meg.)

Petrik Bibliographiája II. 533.