Kezdőlap

Csáthi (Csath, Csáti) Demeter,

a XV. század végén és a XVI. elején élt magyar költő, ki a Szilágyságból származott és a krakkói egyetemen tanult 1502-ben vagy 1503-ban; azután a Szilágyságban élt és működött.

Magyarország meghódításáról szóló énekét kevéssel a mohácsi vész után irta: «mikor nagy bú vala Magyarországban.» Ennek csak három utolsó versszaka maradt reánk a Pannonia megvételéről szóló énekkel egy papiron, mely egy kései másolatban volt meg Horvát Istvánnál. Szilády Áron a Pannonia megvételéről szóló ének mai szövegét is neki tulajdonítja, vagy utánzójának tartja.

Toldy F., M. Költészet Története 86. 139.

Figyelő II. 83. XII. 119. 200.

Szilády Áron, Régi M. Költők Tára I. II.

Erdélyi Pál, Históriás Énekek. Bpest, 1887.

Bodnár Zsigmond, M. Irod. Tört. I. 89.