Kezdőlap

Csáthy Géza,

köz- és váltó-ügyvéd, Cs. Károly m. kir. pénzügyi tanácsos és Greipel Jozefa fia. Meghalt 1875. febr. 7. Kolozsvárt 28. évében.

Költeményeket irt a Nefelejtsbe (1865-67. 1869.), Moore Tamás Eskü cz. költeményének fordítását, debreczeni, gleichenbergi s felső olaszországi leveleket és a Kolozsvári vasuton cz. czikkeket a Főv. Lapokba (1866-67. 1869-70.), a debreczeni honvédemlék leleplezéséről a Magyarország és a Nagyvilágba (1867. 34. sz.), Meran és Vidékéről (U. ott, 1871. 2.)

Munkái:

1. Szinművek. Debreczen, 1867. (Giboyer fia, szinmű 5 felv. Augier Emil után ford., először adatott Párisban 1862. decz. 12. 2. kiadás. Pest, 1869. és a Nemzeti Szinház Könyvtára 68. Bpest, 1875. A csapodár, Un caprice, vigj. 1 felv. De Musset Alfred után ford., először datott Párisban a Theâtre françaisban 1847. nov. 27.)

2. Az árulók, regény Ponson du Terrail után francziából ford. Pest, 1868.

Petrik Könyvészete 45. 413. l. és gyászjelent.