Kezdőlap

Csáthy Károly ifj.,

könyvkereskedő Debreczenben.

A debreczeni könyvkereskedés történetéhez cz. czikket irt a Corvinába (1879. 19-20. sz.) és szakirodalmi könyvjegyzékeket adott ki:

1. Jelesb gazdászati, kertészeti és állattenyésztési munkák jegyzéke. Pest, 1871.

2. A magyar protestáns egyházirodalom jelesebb termékeinek jegyzéke. U. ott, 1874.

Kiadta a Tiszavidék cz. vegyestartalmu hetilapot 1871. ápr. 9-től 1872. márcz. 17-ig, mely 1872. ápr. 2-tól decz. 31-ig mint napilap jelent meg Debreczenben.

Szinnyei Könyvészete.

Figyelő VII. 238.

Petrik Könyvészete.