Kezdőlap

Csató Gergely,

ev. ref. lelkész, hevesi és nagy-kúnsági főesperes, szül. 1761. ápr. 27. Földesen Szabolcsmegyében nemes birtokos szülőktől; atyja azon helység jegyzője volt. Tanulói pályáját a debreczeni főiskolában végezvén, ugyanott alsó osztálybeli tanítósággal bizatott meg, s azt két évig viselte; innét Híjdú-Böszörménybe iskolaigazgatóúl rendeltetett. Hivatala kiteltével a németországi tanítóintézeteket látogatta meg s Göttingában, Lipcsében, Nürnbergben és Erlangenben két évet töltött el. Visszatérvén, Karczag választotta meg papjának, mely hivatalában hat hónap híján félszázadig működött. Meghalt 1840. október 16. Karczagon.

Munkája: A maga szolgálatját ékesítő lelkipásztor. Debreczen, 1821. (Benedek Mihály ev. ref. superintendens fölött mondott beszéd... Péczeli József, Csató Gergely és Nagy István beszédeivel együtt.)

Jelenkor 1840. 92. sz.

Társalkodó 1840. 104. sz.