Kezdőlap

Csató János,

kir. tanácsos, alsó-fehérmegyei alispán, szül. 1833. ápr. Alvinczen, az alsó-fehérmegyei tört., rég. és természettudományi egylet elnöke.

Állat- és növénytani czikkei nagy számban jelentek meg a következő folyóiratokban és hirlapokban: Verhandlungen u. Mitth. des Siebenb. Vereins für Naturw. (X-XIV. 1860-70. Alauda leucoptera und Stema leucopareja; Beschreibung des Nachtigallen Rohrsängers sat.); Erdélyi Muzeum-Egylet Évkönyve (IV. 1866. A Retyezát helyviszonyi és természetrajzi tekintetben, VI. 1873. A Sztrigy mentének s mellékvölgyeinek természetrajzi leirása. Koszorúzott pályamű); Természetbarátok és Vadászok Évkönyve (1867. A madárvilágból tekintettel Erdély madaraira); Kolozsvári Közlöny (1867. 61. sz. A növényzetnek különösen a fáknak viszonya az időjáráshoz és nedvleülepedéshez); M. Orvosok és Term. Munkálatai (XIII. 1869. A Székás völgy flórája és madárfaunája, XIV. 1870. A Czibinjézer és környező hegyeinek viránya); Erdélyi Muzeum (1877. Még egy pár szó a Plectrophanes (Embereiza) nivalisról), Természetrajzi Füzetek (I. 1877. A saskeselyű. Gypaëtas barbatus Erdélyben, II. 1878. Lanius major, Pyrrhula major előjövetele Erdélyben); Verhandlungen des Ornithol. Vereins in Wien (1880. Gypaëtus barbatus, 1881-83. A Pyrrhula major Erdélyben); M. Növénytani Lapok (1877. Nevezetesebb jelenségek Nagy-Enyed környékének virányában), Mitth. des Ornithol. Vereines in Wien (1881-83. Észrevételek dr. Simkovics Lajos Inula hyprida cz., 1855. A Muhanevű tó és viránya); Zeitschrift für die gesammte Ornithologie (Bpest, I. 1884. A Phalaropus hyperboreus előjöveteléről Erdélyben, Über Lanius Humeyeri Cabanis és 1885-86.); Vadászlap (1886-88). Növénytani leveleket irt Erdélyből Konczáról, Nagy-Enyedről, Petrozsényből és Verespatakáról az Oesterr. Botan. Zeitschriftba. Az alsó-fehérmegyei tört. rég. és természettud. egylet közgyűlését megnyitó beszéde megjelent a Gyulafehérvár cz. lapban (1890. 46. sz.)

M. Orvosok és Term. Munkálatai XIII. 250. XV. 71.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Könyvészete.

Daday, M. Állattani Irodalom 1870-80. és 1881-90. (Czikeinek jegyzéke.)

M. Könyv-Szemle XII. 20. (Czikkeinek jegyzéke) és önéletrajzi adatok.