Kezdőlap

Csávásy Gyula,

jogtudor, tanácsos a budapesti jogügyi igazgatóságnál; 1872-ben kir. kincstári uradalmi ügyész volt.

Műtörténelmi czikkei, fordított beszélyei s életrajzai jelentek meg a Hölgyfutárban (1864.), jogtudományi dolgozatai a Jogtudom. Közlönyben (1872. 1874) sat.