Kezdőlap

Csécsi (Tsétsi) Miklós,

ev. ref. egyetemi tanuló volt 1658. aug. 12-től Franekerában.

Munkája: Lilium humilitatio. Franequerae, 1659.

Danielik, M. Irók II. 44.

Figyelő I. 1876. 266. l.

M. Tört. Tár 1886. 794.