Kezdőlap

Csegezi László,

unitárius lelkész, 1822 körül született; 1843. júl. 1-től a kolozsvári unitárius iskola főnöke lett; 1847. ápr. 12. Martonos választotta lelkészének; az 1848-49. szabadságharcz alatt csodálatosan megmenekült a Szent-Mihályon gyilkoló oláhtábor közepéből; 1850. ápr. 24-től 1857. júl. 1-ig várfalvi pap volt; innét a tordai unitárius iskola igazgatóságára ment és ott működött 1864. júliusig, midőn bágyoni pap lett, hol jelenleg torda-aranyosköri esperes.

1854-ig több egyházi beszédet irt; 1868 óta a Keresztény Magvetőnek munkatársa.

Hetilap 1854. 99. sz.

Keresztény Magvető 1889. 25. l.