Kezdőlap

Cseh Ignácz (szent-katolnai),

tolnamegyei alispán, Cs. László alispán és Becsky Fáni fia, szül. 1781-ben és a pesti egyetemen végezte tanulmányait; 1804-ben Tolnamegyében tiszt. aljegyző, 1813. ápr. 29. főbiró, 1818-ban főjegyző s 1827. okt. 22. második alispán lett. Meghalt 1830. jan. 8. Pakson.

Kézirati munkája: Salutatio ad archiducem palatinum Josephum. Bölcske, 1820. (Latin óda a m. n. múzeumi kézirattárban.)

Hasznos Mulatságok 1830. I. 12. sz.